Auditions

Rykte avholder AUDITION til «De 39 trinn»

RYKTE Teater inviterer til en Audition: 18. november 2019 kl. 18.30–21.00  på Eineåsen skole avd. Gommerud. Adresse: Stian Kristensensvei 114, 1348 Rykkinn. Se AUDITION på RYKTEs nettbsider for detaljer.